Welcome to Coherence Therapy in the Nordic Region


Coherence Therapy in the Nordic Region (Koherensterapi i Norden, KTN) is a psychotherapy clinic in Stockholm and a Nordic network for Coherence Therapy and memory reconsolidation in psychotherapy. We offer treatment, networking and education in collaboration with the Coherence Psychology Institute.


The Coherence Blog (News & essays) In Swedish


Kriegskinder—krigens barn.

EXPERIMENTELL ESSÄ. ”En dag är jag vid Wilhelmsaue, en liten damm i Berlin,” minns Brigitte, som föddes i Dortmund 1937. ”En död kvinna flyter på vattnet med ansiktet nedåt. Hennes kjol fylls med luft likt en ballong, vinden blåser i den och hon seglar längs dammen.” Liknande berättelser som detta porträtteras i Frederike Helwigs porträttsamling…

Continue reading

Levde Alice Miller som hon lärde?

ESSÄ. Sonen Martin Millers biografi kastar nytt ljus över psykoanalytikern Alice Miller, som mamma och som traumatiserat krigsbarn.  Människan har utvecklat en psykisk förmåga att undvika smärtsamma erfarenheter, för att det vänder oss bort från livet – gör ont och skadar oss. Vi undviker den heta elden för att den bränner vår hud. Men kanske…

Continue reading