Koherensterapi & rekonsolidering

Måste förändring vara oförutsägbar och ta månader eller år av terapi?

Är det möjligt för terapeuter att, med hjälp av specifika verktyg, vara regelbundet effektiv i sin psykoterapeutiska praktik?

Syftet med psykoterapi är att människors psykologiska inre och sociala beteende förändras och består över tid. Symtom som ångest, depression eller oönskat beteende bör efter en behandling förlora sin kraft. Koherensterapi bär denna ambition direkt från första sessionen, och skiljer sig från traditionella och etablerade psykoterapier i Norden.

Koherensterapi?

Koherensterapi (KT, eng. “Coherence Therapy”) är ett ramverk i psykoterapi som utgår från ett icke-patologiserande och konstruktivistiskt perspektiv för att engagera hjärnans naturligt kraftfulla förändringsprocesser. KT benämndes först ”Depth Oriented Brief Therapy” och utvecklades i USA av Bruce Ecker och Laurel Hulley baserat på noggrannt mikrostuderade kliniska studier. En primär riktning i KT är människans agentskap utifrån känslomässig koherens. Det symtom, problem eller lidande som en individ i sitt vardagliga liv kämpar med anser vi grundar sig i implicit (omedveten) koherent kunskap, dvs. meningsfulla sammanhang från tidigare upplevelser och erfarenheter i livet. En människans lidande kan yttra sig på en myriad olika sätt, men det bottnar i ett logiskt sammanhang. I början på 00-talet när den nya neurovetenskapliga upptäckten att det är möjligt att omvandla känslomässiga minnen lanserades (rekonsolidering (eng. “Memory Reconsolidation) döptes ramverket om till koherensterapi (eng. ”Coherence Therapy”).

KT praktiseras i tre faser med hjälp av specifika verktyg i realtid. Vi riktar fokus och utgår från erfarenhetsbaserad, dvs. upplevd, kunskap och undviker abstrakta teoretiserande perspektiv och resonemang.

  • 1. Upptäckande
    Du medvetengör och verbaliserar omedveten implicit kunskap.
  • 2. Integrering
    Du integrerar den implicita kunskapen i ditt vardagliga medvetande.
  • 3. Omvandling
    Du omvandlar tidigare konstruktioner till nya. Symtomet förlorar sin funktion.

Komplett beskrivning av de tre faserna och exempel på konkreta verktyg samt utdrag från verkliga sessioner finns i video och litteraturen nedanför.

MEMORY RECONSOLIDATION: Key To Transformational Change in Psychotherapy — Bruce Ecker, LMFT
BÖCKER
* Unlocking the Emotional Brain: Eliminating Symptoms at Their Roots Using Memory Reconsolidation by Bruce Ecker, Robin Ticic & Laurel Hulley New York: Routledge (2012).

* Coherence Therapy Practice Manual & Training Guide by Bruce Ecker & Laurel Hulley Oakland, CA: Coherence Psychology Institute (2011).

* Depth Oriented Brief Therapy: How To Be Brief When You Were Trained To Be Deep, and Vice Versa by Bruce Ecker & Laurel Hulley San Francisco: Jossey-Bass (1996).

ARTIKLAR (PEER REVIEWED)
* How the science of memory reconsolidation advances the effectiveness and unification of psychotherapy – by Bruce Ecker & Sara K. Bridges Clinical Social Work Journal, 48(3), 287-300 (2020). doi:10.1007/s10615-020-00754-z

* Clinical Translation of Memory Reconsolidation Research: Therapeutic Methodology for Transformational Change by Erasing Implicit Emotional Learnings Driving Symptom Production – by Bruce Ecker International Journal of Neuropsychotherapy, 6(1), 1-92 (2018). doi:10.12744/ijnpt.2018.0001-0092

Söker du koherensterapi på ett av de nordiska språken?